...

เอกสารประกอบการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจ วิทยาศาสตร์การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและทุนหมุนเวียน ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สภาผู้แทนราษฎร

(จำนวนผู้เข้าชม 870 ครั้ง)